Python: конвертуємо pdf to jpeg
Простий скрипт для вирішення задачі

Для конвертації pdf в jpeg використаємо пакет pdf2image. Суть проста: перебираємо всі файли в папці для того, щоб конвертувати pdf в jpeg та зберегти файл в новій папці.

import os
import tempfile
from pdf2image import convert_from_path
folder = 'pdf' # older with pdfs. You need to create it manually.
save_dir = 'saved' # folder dor images. You need to create it manually.
log = open("log.txt", "a")
for r, d, f in os.walk(folder):
for filename in f:
print(f'./{folder}/{filename}')
log.write(filename + "\n")
with tempfile.TemporaryDirectory() as path:
images_from_path = convert_from_path(f'./{folder}/{filename}', dpi=200, output_folder=path)
base_filename = os.path.splitext(os.path.basename(filename))[0] + '.jpg'
for page in images_from_path:
index = images_from_path.index(page)
name = f'{base_filename}_{index}.jpg'
print(name)
page.save(os.path.join(save_dir, name), 'JPEG')
log.close()
view raw pdf_to_jpeg.py hosted with ❤ by GitHub